+374 94 99 44 99

Փայտե ֆասադով բուխարի

Ուղիղ բացվող ապակյա դռնակով, դեկորատիվ կիպսոկարտոն, փայտ ֆասադով բուխարի։