+374 94 99 44 99

Թուջից ցանց (կալասնիկ)

Թուջե ցանցը նախատեսված է այրման խցիկից մոխիրի հեռացման, նաև օդի մուտքը դեպի այրման խցիկ ապահովելու համար, չափսերն են 400x300x20 մմ, կշիռը 6,9 կգ ։